โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
Avatar
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น

ข่าวประชาสัมพันธ์

วารสารประชาสัมพันธ์
เข้าสู่ระบบสมาชิก
ผลงานทางวิชาการ
บทคัดย่อทางวิชาการ

ภาพกิจกรรมกระกาศด่วน!ระกาศ รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้าสอบภาคปฏิบัติ (ทักษะกีฬา)

ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น  คลิก
ระกาศ ช่องทางอิเล็กทอนิกส์สำหรับติดต่อโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น   คลิก


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริการสำหรับนักเรียน (ธันวาคม 2566-มีนาคม 2567) ด้วยวิธี (e-bidding) :: เอกสารประกอบ ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริการสำหรับนักเรียน เดือนธันวาคม 2566-มีนาคม 2567 ด้วยวิธี (e-bidding) :: ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริการสำหรับนักเรียน เดือนธันวาคม 2566-มีนาคม 2567 ด้วยวิธี (e-bidding) :: ประกาศประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เหมาประกอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริการสำหรับนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) :: ประกาศ เหมาประกอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริการสำหรับนักเรียน ตุลาคม–พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :: ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงอาหาร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) :: ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริการสำหรับนักเรียน เดือนพฤษภาคม-กันยายน 2566 ด้วยวิธี (e-bidding) :: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 40-45 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) :: ประกาศผู้ชนะการเสนอประกวดราคาซื้อจักรยานวัดงาน จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) :: ประกาศประกวดราคาซื้อรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 40-45 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ::ระกาศ รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้าสอบภาคปฏิบัติ (ทักษะกีฬา)

ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น  คลิก
ระกาศ ช่องทางอิเล็กทอนิกส์สำหรับติดต่อโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น   คลิกมาตรการป้องกัน COVID-19 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นภาพกิจกรรม

รายการข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดหนังสือราชการ

รายการวิดีโอกิจกรรม

คำถามที่พบบ่อย

คำตอบ : โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ช่วงต้นเดือนมกราคมของทุกปี (รับสมัครตลอดทั้งเดือนมกราคม ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาในชนิดกีฬาที่เปิดสอน 7 กีฬา ดังนี้ 1. ฟุตบอล (ชาย/หญิง) 2. กรีฑา (ชาย/หญิง) 3. มวยสากลสมัครเล่น (ชาย/หญิง) 4. มวยไทยสมัครเล่น (ชาย) 5. เซปักตะกร้อ (หญิง) 6. แฮนด์บอล (หญิง) 7. เทนนิส (หญิง)

คำตอบ : โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น เป็นโรงเรียนประจำ (กิน-นอน) จัดการเรียนการสอนวิชาสามัญปกติเหมือนกับโรงเรียนทั่วไป เปิดสอนตั้งแต่ ม.1-ม.6 ควบคู่ไปกับการฝึกซ้อมกีฬา (เช้า-เย็น) เป็นโรงเรียนทุน (ฟรี ไม่เสียค่าเทอม)

คำตอบ : โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ไม่มี นโยบายรับนักเรียนย้ายเข้าเรียนระหว่างภาคเรียน นักเรียนจะต้องผ่านกระบวนการสมัคร สอบ ตามปฏิทินกระบวนการสอบที่ทางโรงเรียนฯ กำหนดจนเสร็จสิ้นทุกขั้นตอน จึงจะมีสิทธิ์เข้าเรียนในโรงเรียนฯ ได้

คำตอบ : ติดต่อเรา โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น เลขที่ 38/2 หมู่ 4 บ้านพรหมนิมิต ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทร. 043-424345 Fax. 043-424346 Website : www.kkss.ac.th Facebook : @KKsportsschool


กิจกรรมบน Facebook

เว็บบอร์ด