ฝ่ายกิจการนักเรียน :: โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar

นายจิระวัฒน์ วงษ์ชารี
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
ฝ่ายกิจการนักเรียน
โทร:- -


นายจิระวัฒน์ วงษ์ชารี
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
ฝ่ายกิจการนักเรียน
โทร:- -


นายจิระวัฒน์ วงษ์ชารี
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
ฝ่ายกิจการนักเรียน
โทร:- -


นายดามพ์ นาคอก
ครู อันดับ คศ.1
ฝ่ายกิจการนักเรียน
โทร:- -


สิบเอกจักรทิพย์ โพธิ์เจริญ
ครู อันดับ คศ.1
ฝ่ายกิจการนักเรียน
โทร:- -


นายดามพ์ นาคอก
ครู อันดับ คศ.1
ฝ่ายกิจการนักเรียน
โทร:- -


สิบเอกจักรทิพย์ โพธิ์เจริญ
ครู อันดับ คศ.1
ฝ่ายกิจการนักเรียน
โทร:- -


นายดามพ์ นาคอก
ครู อันดับ คศ.1
ฝ่ายกิจการนักเรียน
โทร:- -


สิบเอกจักรทิพย์ โพธิ์เจริญ
ครู อันดับ คศ.1
ฝ่ายกิจการนักเรียน
โทร:- -


นายทรงเดช บรรเทา
ผู้เชี่ยวชาญกีฬาเซปักตะกร้อ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
โทร:- -


นายก้องเกียรติ ศรีอาราม
ผู้เชี่ยวชาญกีฬามวยสากลสมัครเล่น
ฝ่ายกิจการนักเรียน
โทร:- -


นายทรงเดช บรรเทา
ผู้เชี่ยวชาญกีฬาเซปักตะกร้อ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
โทร:- -


นายก้องเกียรติ ศรีอาราม
ผู้เชี่ยวชาญกีฬามวยสากลสมัครเล่น
ฝ่ายกิจการนักเรียน
โทร:- -


นายทรงเดช บรรเทา
ผู้เชี่ยวชาญกีฬาเซปักตะกร้อ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
โทร:- -


นายก้องเกียรติ ศรีอาราม
ผู้เชี่ยวชาญกีฬามวยสากลสมัครเล่น
ฝ่ายกิจการนักเรียน
โทร:- -


นายอิทธิพล ภู่ศรี
ผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยสมัครเล่น
ฝ่ายกิจการนักเรียน
โทร:- -


นางสาวกิ่งไผ่ พานิชนอก
ผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑา
ฝ่ายกิจการนักเรียน
โทร:- -


นางสาวเบญจมาศ ยวดทอง
ผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑา
ฝ่ายกิจการนักเรียน
โทร:- -


นายอิทธิพล ภู่ศรี
ผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยสมัครเล่น
ฝ่ายกิจการนักเรียน
โทร:- -


นางสาวกิ่งไผ่ พานิชนอก
ผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑา
ฝ่ายกิจการนักเรียน
โทร:- -


นางสาวเบญจมาศ ยวดทอง
ผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑา
ฝ่ายกิจการนักเรียน
โทร:- -


นายอิทธิพล ภู่ศรี
ผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยสมัครเล่น
ฝ่ายกิจการนักเรียน
โทร:- -


นางสาวกิ่งไผ่ พานิชนอก
ผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑา
ฝ่ายกิจการนักเรียน
โทร:- -


นางสาวเบญจมาศ ยวดทอง
ผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑา
ฝ่ายกิจการนักเรียน
โทร:- -