ฝ่ายกิจการนักเรียน :: โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar

นายดามพ์ นาคอก
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
ฝ่ายกิจการนักเรียน
โทร:- -


นายดามพ์ นาคอก
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
ฝ่ายกิจการนักเรียน
โทร:- -


นายดามพ์ นาคอก
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
ฝ่ายกิจการนักเรียน
โทร:- -


นางจารุณี ชมนิกร
ครูชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
โทร:- -


สิบเอกจักรทิพย์ โพธิ์เจริญ
ครูชำนาญการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
โทร:- -


นางจารุณี ชมนิกร
ครูชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
โทร:- -


สิบเอกจักรทิพย์ โพธิ์เจริญ
ครูชำนาญการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
โทร:- -


นางจารุณี ชมนิกร
ครูชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
โทร:- -


สิบเอกจักรทิพย์ โพธิ์เจริญ
ครูชำนาญการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
โทร:- -


นายทรงเดช บรรเทา
ผู้เชี่ยวชาญกีฬาเซปักตะกร้อ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
โทร:- -


นายก้องเกียรติ ศรีอาราม
ผู้เชี่ยวชาญกีฬามวยสากลสมัครเล่น
ฝ่ายกิจการนักเรียน
โทร:- -


นายอิทธิพล ภู่ศรี
ผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยสมัครเล่น
ฝ่ายกิจการนักเรียน
โทร:- -


นายฉัตรชัย ทำทวี
ผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑา
ฝ่ายกิจการนักเรียน
โทร:- -


นายทรงเดช บรรเทา
ผู้เชี่ยวชาญกีฬาเซปักตะกร้อ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
โทร:- -


นายก้องเกียรติ ศรีอาราม
ผู้เชี่ยวชาญกีฬามวยสากลสมัครเล่น
ฝ่ายกิจการนักเรียน
โทร:- -


นายอิทธิพล ภู่ศรี
ผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยสมัครเล่น
ฝ่ายกิจการนักเรียน
โทร:- -


นายฉัตรชัย ทำทวี
ผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑา
ฝ่ายกิจการนักเรียน
โทร:- -


นายทรงเดช บรรเทา
ผู้เชี่ยวชาญกีฬาเซปักตะกร้อ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
โทร:- -


นายก้องเกียรติ ศรีอาราม
ผู้เชี่ยวชาญกีฬามวยสากลสมัครเล่น
ฝ่ายกิจการนักเรียน
โทร:- -


นายอิทธิพล ภู่ศรี
ผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยสมัครเล่น
ฝ่ายกิจการนักเรียน
โทร:- -


นายฉัตรชัย ทำทวี
ผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑา
ฝ่ายกิจการนักเรียน
โทร:- -


นางสาวกิ่งไผ่ พานิชนอก
ผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑา
ฝ่ายกิจการนักเรียน
โทร:- -


นางสาวอัมพร คงทรัพย์
ผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑา
ฝ่ายกิจการนักเรียน
โทร:- -


นางสาวจีรนันท์ ขามกุล
ผู้ฝึกสอนกีฬามวยสากลสมัครเล่น
ฝ่ายกิจการนักเรียน
โทร:- -


นางสาวขวัญอิสรา ปัดทุม
ผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
โทร:- -


นางสาวปรินทิพย์ ชมนิกร
ผู้ฝึกสอนกีฬาเทนนิส
ฝ่ายกิจการนักเรียน
โทร:- -


นางสาวกิ่งไผ่ พานิชนอก
ผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑา
ฝ่ายกิจการนักเรียน
โทร:- -


นางสาวอัมพร คงทรัพย์
ผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑา
ฝ่ายกิจการนักเรียน
โทร:- -


นางสาวจีรนันท์ ขามกุล
ผู้ฝึกสอนกีฬามวยสากลสมัครเล่น
ฝ่ายกิจการนักเรียน
โทร:- -


นางสาวขวัญอิสรา ปัดทุม
ผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
โทร:- -


นางสาวปรินทิพย์ ชมนิกร
ผู้ฝึกสอนกีฬาเทนนิส
ฝ่ายกิจการนักเรียน
โทร:- -


นางสาวกิ่งไผ่ พานิชนอก
ผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑา
ฝ่ายกิจการนักเรียน
โทร:- -


นางสาวอัมพร คงทรัพย์
ผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑา
ฝ่ายกิจการนักเรียน
โทร:- -


นางสาวจีรนันท์ ขามกุล
ผู้ฝึกสอนกีฬามวยสากลสมัครเล่น
ฝ่ายกิจการนักเรียน
โทร:- -


นางสาวขวัญอิสรา ปัดทุม
ผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
โทร:- -


นางสาวปรินทิพย์ ชมนิกร
ผู้ฝึกสอนกีฬาเทนนิส
ฝ่ายกิจการนักเรียน
โทร:- -