ติดต่อเรา :: โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar

ติดต่อเรา

โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
38/2 หมู่ 4 ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทร. 043-424345-6 Fax. kknss2538@hotmail.com
Email : kknss2538@hotmail.com
แผนที่การติดต่อ