โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์

facebook

เว็บไซต์ไทยตำบลดอทคอม

ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทยโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น

38/2 หมู่ 4 ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000

E-mail : kknss@hotmail.comphone : 043-424345-6

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kkss.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่